Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Van harte welkom

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente, dit varieert van de tijdstippen van de erediensten tot achtergrondinformatie over de gebouwen.

Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren. In een aantal gevallen kunt u ook worden doorgelinkt naar de eigen sites van deze groepen.

U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen.

Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

Kerkdiensten

Komende diensten

 Prop. A. Verstoep, Barneveld
 Datum: Zondag 21 juli 2024
 Tijd: 10:00

 Ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld
 Datum: Zondag 21 juli 2024
 Tijd: 18:30

Dienst meekijken

Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst kunt u via onderstaande link live meekijken met onze diensten.

Dienst meeluisteren

Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst kunt u via onderstaande speler live meeluisteren met onze diensten.

Uit de Bijbel

    Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. -- Job 19:25-27

Wat we geloven

Wij geloven dat onze Heere Jezus Christus onze Zaligmaker is.

We zijn geroepen door onze Heiland, Jezus Christus, en vanwege die roeping is het onze opdracht oog te houden op mensen met wie wij in contact kunnen komen. Wij willen elkaar bemoedigen om als een gezin te leven. Om als gezin te leven onder de beschermende vleugels van onze hemelse Vader moet en kan het niet anders zijn, dat onze missie is om trouw aan Hem en aan elkaar te zijn binnen én buiten de gemeente. Wij moeten als herkenbare christenen, als leesbare brieven van onze Heere Jezus Christus in onze gemeente staan en werken.

Login