Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Diaconie

De diaconie heeft als taak om geld in te zamelen en behoeftigen daarmee te ondersteunen. De uitvoering van het diaconaat is niet beperkt tot de diakenen, maar is een zaak van de hele gemeente. De diaconie heeft ook als taak om de diaconale betrokkenheid (omzien naar een ander) en meeleven vanuit de gemeente te bevorderen door middel van informatie en projecten. De volgende activiteiten komen o.a. aanbod:

- Gemeenteavond
- Gemeente Gramsh in Albanië
- Diaconaal project
 
Het college van diakenen bestaat uit: Arwin van den Berg, Peter van Engelenhoven, Brian Mol, Peter Vermeer en Harrie Drost (voorzitter).

Bankrekeningnr. NL86 RABO 0347 9060 79
Bijlagen
Beleidsplan diaconie 2020 2024 (verkort) [84.83Kb]
Upload zaterdag, 22 februari 2020 door de Hervormde Gemeente Ochten
Verkorte begroting College van Diakenen Hervormde Gemeente Ochten 2023 [93.22Kb]
Upload woensdag, 14 december 2022 door de Hervormde Gemeente Ochten

Login