Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Geldwervingsacties

Actie Kerkbalans

Als gemeente hebben we te maken met verschillenden kosten. Er zijn kosten van het gebruik en het onderhoud van onze kerkelijke gebouwen, kosten voor het pastoraat en administratieve kosten. Om aan die kosten te voldoen hebben we uw financiële steun nodig.

Jaarlijks vragen we u tijdens de Aktie Kerkbalans om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente, waarvan u lid bent. Daarom vragen wij u om een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is heel wat waard.

Vele vrijwilligers (50 gemeenteleden) zetten zich ieder jaar in om de actie tot een succes te maken. Zij komen in de eerste week het actiemateriaal bij u afgeven en zullen dat in de tweede week weer bij u komen ophalen. Wilt u de vrijwilligers niet teleurstellen en de ingevulde formulieren tijdig klaarleggen?

Het is gebleken dat niet alle toezeggingsformulieren altijd duidelijk en volledig ingevuld worden, willen wij u verzoeken daar extra aandacht aan te schenken. Dus: is het goede bank- of gironummer ingevuld, zijn de juiste betaalmaanden aangekruist, is het juiste bedrag ingevuld en is het formulier ondertekend?

Ook willen wij u vragen nog eens na te denken over de betaalwijze. Het brengt voor de kerk onnodig werk en kosten met zich mee als u niet via automatische incasso betaalt. Ook het laten verwerken van acceptgirokaarten kost de kerk geld. Maar, als u kiest voor automatische incasso, dan maakt u het zichzelf en de kerk een stuk gemakkelijker. U kunt op deze manier nooit vergeten uw toezegging tijdig te voldoen en voorkomt hiermee onnodig herinneren. Deze kosten zijn eenvoudig te voorkomen door over te gaan op automatische incasso.

Wanneer u toch zelf de vrijwillige bijdrage overmaakt op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters, dan doet u ons een groot plezier om daarbij uw administratienummer te vermelden in de omschrijving. Dit is een 7-cijferig nummer, dat op uw toezeggingsformulier staat afgedrukt (niet 4060000, want dat is het gemeentenummer van de Herv. Gemeente te Ochten binnen de landelijke kerk). Dit vergemakkelijkt het traceren en verwerken van uw betaling. Wij zijn u op voorhand zeer dankbaar. Wanneer u er daarnaast voor zorgt dat uw betaling uiterlijk op de 25e dag van de maand op onze rekening binnen is, dan kunt u er zeker van zijn dat u niet ten onrechte een herinnering van ons ontvangt.

 

Solidariteitskas

Zoals u weet is deze Solidariteitskas de opvolger van de Generale kas. Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gevraagd om tien euro bij te dragen aan de Solidariteitskas.

De bouw van een kerk in een nieuwbouwwijk, de renovatie of herinrichting van een kerkgebouw, de aanstelling van een dovenpastor, de financiële ondersteuning van het studentenpastoraat. Het zijn slechts enkele voorbeelden die gefinancierd kunnen worden uit de solidariteitskas.

Uit deze kas worden kerkelijke activiteiten betaald die alleen door gezamenlijke financiële inspanningen gerealiseerd kunnen worden. In gevallen waar de eigen financiële middelen tekort schieten, kan een beroep worden gedaan op de solidariteitskas. Ook wij als gemeente hebben destijds met de bouw van het Baken een bedrag ontvangen vanuit de solidariteitskas.

Door uw bijdrage van tien euro is er zowel in onze gemeente als in de rest van het land veel meer mogelijk. Van de tien euro is namelijk de helft bestemd voor onze gemeente en de andere helft is bestemd om andere gemeenten, in financiële moeilijkheden, te ondersteunen.

Om onterechte herinneringen van de solidariteitskas te voorkomen dient u gebruik te maken van de aan u gerichte acceptgiro of bij het overmaken naar de rekening van het C.v.K. het betalingskenmerk van de aan uw gerichte acceptgiro over te nemen. Als u per ongeluk het betalingskenmerk van een ander gezinslid gebruikt, krijgt u een aantal maanden later waarschijnlijk een herinnering. Bent u van mening, dat u ten onrechte een herinnering heeft ontvangen, geeft u dat dan even door via het contact formulier.

Login