Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

Ouderlingen

Indeling ouderlingen

De 10 ouderlingen zijn Sjoerd van Reenen, Peter Buijs, Gerrit van Genderen, Henk Roodbeen, Neleward Noom, Peter de Wilde, Rien de Rooij, Arno Peters en Siem van Grasstek.

Gerrit van Genderen is de scriba van de kerkenraad. Sjoerd van Reenen is ouderling voor zendings- en evangelisatiewerk, Henk Roodbeen is jeugdouderling en Siem van Grasstek is ouderling ouderenwerk.

De andere ouderlingen zijn sectie-ouderlingen.

Sectie indeling:

Arno Peters (tel. 06-47371221):
Sectie 1: 44 R.I. straat, Arie Jacob van Ogtenstraat, Arnoldus Jacobsstraat, Bagijnestraat, Bartus van de Walstraat, Cuneraweg, De Molenhof, Dr van Drielplein, Groenestraat, Het Heufke, Hermseweg, Heuningstraat, Industrieweg, Kerkstraat, Kleuterstraat, Lambertus van Ingenstraat, Lindenhoflaan, Mercuriusweg, Molendam, Transitoweg, Veerstoep, Waalbandijk vanaf Molendam richting IJzendoorn de huisnrs. 2-35, Walenhoekseweg, Weilerstraat.

Peter Buijs (tel. 0344-646275):
Sectie 2: Ambachtstraat, Bevrijdingssingel, Doctor A.J. Kraaijstraat, Eind, Nieuwe Dam, Oranjestraat, S.D. Frankstraat, Schoolstraat, Verlengde Schoolstraat, Waalzicht, Weth. Staalplein, Weth. Keukenstraat, Weth. van Lavierenstraat, Waalbandijk 37 - 99 (vanaf Molendam richting Dodewaard).

Peter de Wilde (tel. 0344-605344):
Sectie 3: Achtkarspelenstraat, Berkenstraat, Beukenlaan, Beusichemstraat, Cederstraat, Domeinstraat, Eikenlaan, Elzenstraat, Erkensakker, Goudenregenstraat, Liniestraat, Lijsterbesstraat, Meidoornstraat, Plataanstraat, Prunusstraat, Wilgenstraat, Wijert, alsmede de gemeenteleden in Echteld, IJzendoorn en Tiel.

Waarnemer: Peter Buijs (tel. 0344-646275):
Sectie 4: Appelgaard, Burg. H. Houtkoperlaan, Den Bullick, De Bluijtencamp, Bonegraafseweg, De Landwetering, De Rouwaer, Domineesakker, Het Katsland, Hoeflaan, Kersengaard, Lingekant, Maaskant, Perengaard, Pruimengaard, Rijnkant, Waalkant.

Nelewart Noom (tel. 06-27346588):
Sectie 5: Aalsmeerstraat, Benthuizenstraat, De Bloemkamp, Den Boogert, Groeneveld, Het Kempke, Hoef, Klinkerstraat, Kollumerlandstraat, Mariahof, Middelveld, Muskuszand, Nieuwe Dijk, Oude Dijk, Papekamp, Paaswei, Zwijning.

Rien de Rooij (tel. 0344-603775):
Sectie 6: Gemeenteleden die in overige omliggende gemeenten wonen.

Ouderling ouderenwerk: Siem van Grasstek
Alle ouderen in de leeftijd van 75 jaar en ouder.

Login